برخی از پروژه های انجام شده

پروژه های زیادی در این شرکت به انجام رسیده از جمله :

دوربین مداربسته مسکن مهر فولادشهر مجتمع مسکونی بهار  ، دوربین مداربسته مسکن مهر فولادشهر مجتمع مسکونی ایثار ، دوربین مداربسته مسکن مهر فولادشهر مجتمع مسکونی الهیه ، دوربین مداربسته نجف آباد شهرک صنعتی

آشنایی با تکنولوژی های دوربین مداربسته