به فروشگاه ما خوش آمدید

شرکت صنعتگران عرصه کنترل در سال 1392 و با همگاری تعدادی از مهندسین رشته برق و الکترونیک تاسیس شد و پروژه های زیادی در زمینه برق و سیستم های حفاظتی در این گروه انجام شده .

نمونه هایی از گواهی نامه های اخذ شده توسط این شرکت را مشاهده مینمایید .

خصوصیات ما

حسن انجام کار
کیفیت و سرعت عمل
خدمات و پشتیبانی
استفاده از تمامی امکانات سیستم
امتیاز دهی
  • مدیریت پروژه
  • حسن انجام کار
  • سرعت عمل و دقت